JohorCareer - Sistem Pengurusan Tenaga Kerja
Bahasa : BM ENG | Warna : | Tetapan OKU
Huruf
  Saiz
  Warna
  Jenis
Arial
Comic Sans MS
Courier New
Garamond
Georgia
Tahoma
Times New Roman
Trebuchet MS
Verdana

BORANG PENDAFTARAN PEMOHON KERJA

1) Butiran Peribadi Pemohon
Gelaran *:
Nama Penuh *:
Jenis KP *:
MyKad   KP Lama / Polis / Tentera   Pasport   Penduduk Tetap
No. KP *: - -
No. KP Lama / Polis / Tentera
 *
:
Negeri Kelahiran *:
Tarikh Lahir *: --
Jantina *:
Lelaki   Perempuan
Taraf Perkahwinan *:
Keturunan *:
Agama *:
Alamat Tetap *:Cth:
[ NO. 1, ]
[ JALAN TAMAN 1, ]
[ TAMAN PERUMAHAN ]
  
  
Bandar *:
Poskod *:
Negeri *:
Negara *:
Kategori Permohonan *:
Warganegara *:
Status OKU *:
Ya   Tidak
Jenis OKU *:
Anggota Badan   Pendengaran   Penglihatan   Pertuturan   Lembam   Pelbagai  
 
2) Butiran Perhubungan
Alamat Surat-Menyurat *
Sama seperti di atas
: Cth:
[ NO. 1, ]
[ JALAN TAMAN 1, ]
[ TAMAN PERUMAHAN ]
  
  
Bandar *:
Poskod *:
Negeri *:
Negara *:
No. Telefon Bimbit *:  Cth: 16/17/19xxxxxxx
No. Telefon (Rumah):  Cth: 7xxxxxxx
E-mel *: Cth: yourmail@mail.com (Google Mail)
 
Butiran Log Masuk
ID Log Masuk:
Katalaluan *:
Pengesahan Katalaluan *:
Soalan Keselamatan *:
(Untuk kegunaan apabila anda lupa katalaluan)
Jawapan Anda *:
:

Pernyataan Pengakuan

Di bawah Seksyen 5, Akta Suruhanjaya-suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Semakan 1 Disember 2012), mana-mana individu yang berkait dengan suatu permohonan pekerjaan atau perlantikan dalam perkhidmatan awam atau mana-mana organisasi, dengan sengaja memberi maklumat yang palsu atau mengelirukan dalam apa jua bentuk, jika disabitkan boleh dihukum penjara dua (2) tahun atau denda dua ribu Ringgit Malaysia (RM2000) atau kedua-duanya sekali.

Saya akui bahawa maklumat yang diberi adalah benar dan sekiranya maklumat itu didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan sekiranya saya telah ditawarkan, perkhidmatan saya akan ditamatkan serta-merta.

Saya Setuju